הלימודים לתואר שני - MFA

מטרת הלימודים לתואר שני (M.F.A)
התוכנית מיועדת לאמנים ואמניות שמבקשים לפתח את הפרקטיקה האמנותית שלהם ומעוניינים להעמיק את הידע המעשי והתיאורטי שלהם על אודות אמנות עכשווית והתצורות השונות של יצירת אמנות בתחילת המאה ה-21. מטרת הלימודים היא להקנות לאמנים כלים לשכלול ולניסוח של מהלך אמנותי מקורי, מורכב ורלוואנטי ביחס לסדר יום אמנותי מקומי וגלובלי.
החזון של התוכנית הוא לעודד יצירה אמנותית שמתערבת בעולמות בהן היא פועלת, ושואפת להיות משמעותית גם מבחינה תרבותית וחברתית.

תכנית ה-MFA פועלת בתוך בית הספר לאמנויות ואף שואבת מהמרחב האקדמי האוניברסיטאי את הגישה לחידושים בתחומי ידע מגוונים ומציעה סביבה ביקורתית ואקספרימנטלית יחידה מסוגה בארץ לפיתוח עשייה אמנותית. התכנית חותרת ליצירת מחויבות של האמן והאמנית להגיע להבנה פילוסופית מעמיקה של האמנות שלהם, ולהיות בעלי יכולת להמשיגה ולהציבה בהקשר אמנותי היסטורי ועכשווי, וזאת בלי להתפשר על האוטונומיה האינדיווידואלית של כל אחד/ת מהם כיוצר ייחודי. בד בבד, מתוך תפישה רחבה של אמנות, התוכנית מאפשרת להתוודע לנקודות צומת שבין אמנות עכשווית לשדות ידע אחרים ולחידושים טכנולוגיים, ומקדמת פיתוח של עשייה אמנותית בינתחומית.
תכנית הלימודים היא דו-שנתית, מבוססת על סדנאות תיאורטיות ומעשיות, ומדגישה במיוחד את הליווי וההנחיה האישיים של הסטודנט/ית על-ידי אמן חבר צוות ההוראה של החוג לאמנות ו/או מנחה מבחוץ לפי החלטת ראש התוכנית. במסגרתה נערכים גם מפגשים אישיים עם אמנים, אוצרים ותיאורטיקנים אורחים מהארץ והעולם. במהלך הלימודים, הסטודנטים מציגים באופן תדיר תערוכות יחיד בגלריה במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, כל תצוגה כזו כוללת ביקורת עומק של עבודת האמן או האמנית על ידי מרצי התוכנית, אמנים ואוצרים אחרים ועמיתיהם הסטודנטים. הלימודים כוללים גם סמינרים תיאורטיים באמנות עכשווית ובמגוון נושאים בתחומי-דעת, יצירה והגות אחרים – קולנוע, זכויות אדם, פמיניזם, היסטוריה ועוד.
לרשותו של כל סטודנט בתכנית עומד סטודיו משלו במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט בקמפוס האוניברסיטה, למשך שנתיים. הסטודנטים זוכים לסיוע בבנייה של תכנית עבודה אישית. תלמידי התכנית זכאים לגישה לסדנאות מקצועיות בתחומים וידאו, פיסול, הדפס ועוד. לימודי התואר השני כוללים הגשת פרויקט גמר, הכנת תערוכה וחיבור עבודת מחקר תיאורטית על העשייה האמנותית האישית ומקנים לבוגרים תואר MFA.

רקע
תכנית הלימודים לתואר שני באמנות (MFA) נפתחה בשנת 2003 והיא היחידה בישראל שפועלת במסגרת אוניברסיטאית. את התכנית ניהלו בעבר אמנים מובילים בתחומם: פיליפ רנצר, ציבי גבע, אורי קצנשטיין (ז"ל), יצחק (איצ'ה) גולמבק. עם המרצים בתכנית נמנו שרה בריטברג סמל, עדי אפעל ואפרת ביברמן.  האמנים והאמניות החברים בה מלווים את האמנים והאמניות הלומדים בתכנית.
תנאי קבלה
1. הליך הקבלה החוגי:

שלב א' - דיון של חברי הוועדה החוגית ללימודי התואר השני, בתיק העבודות של כל מועמד, שלא בנוכחותו. (תיק העבודות יכיל קורות חיים מעודכנים ותיעוד יצירות שנעשו בשנתיים האחרונות  ו/או כל חומר רלוונטי אחר).

שלב ב' -  מועמד ראוי יוזמן לראיון אישי ולהצגת תיק עבודותיו לפני הוועדה החוגית ללימודי התואר השני.

2. שקלול ציונים בלימודי התואר הראשון בחוג לאמנות יצירה בציון 80 לפחות, ובחוג השני 76 לפחות.3.בוגרי חוגים אחרים באוניברסיטאות, בוגרי מכללות ובתי-ספר לאמנויות אחרים, אשר בשלב א' יימצאו כמועמדים מתאימים וראויים ושציונם הסופי המשוקלל בכל לימודיהם לתואר הראשון (בשני החוגים) עומד על 80 לפחות, יידרשו ללימודי השלמה בהתאם לרקע האקדמי של התלמיד בתואר הראשון, ובכפוף לתקנון הלימודים לתואר השני). לפי החלטת הוועדה החוגית לתואר השני.
4.מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר.

לימודי השלמה
1.בוגרי המדור ליצירה באוניברסיטת חיפה, במסלול הדו-חוגי, אשר החלו לימודיהם לפני שנה"ל תשס"ג, ידרשו בהשלמת קורס. תרגיל מהחוג לתולדות האמנות, 1 מתוך 2 לבחירה : "ניתוח יצירות אמנות"או "אוריינות מידע מתוקשב".
2.בוגרי חוגים אחרים באוניברסיטאות ובוגרי מכללות ובתי ספר לאמנויות אחרים יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת הוועדה החוגית לתואר השני, בכפוף לתקנון לימודי התואר השני.
 הועדה החוגית ללימודי התואר השני אינה מתחייבת לקבל ללימודים מן המניין תלמידים שנרשמו ללימודי השלמות.

משך הלימודים
על התלמיד להשלים את כל חובות הקורסים תוך שנתיים מתחילת הלימודים לתואר. התלמיד יגיש את פרוייקט הגמר לשיפוט במועד שייקבע על ידי החוג ולא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודים (כולל חופשת הקיץ).

היקף הלימודים

א. לימודי יצירה - 32 שש"ס
ב.לימודים עיוניים - 8 שש"ס
______________________
סה"כ  - 40 שש"ס

מבנה הלימודים


1.לימודי יצירה - 32 שש"ס(40% מן הציון)
הקורסים באמנות יצירה הם קורסים שנתיים.


שנה א' - 16 שש"ס שש"ס
פורום לניתוח, ליווי וביקורת עבודות 8
ליווי עבודת הסטודיו 4
סמינר תיאוריה וביקורת 4
ס ה " כ 16 שש"ס
   
שנה ב' - 16 שש"ס
שש"ס בפועל
פורום לניתוח, ליווי וביקורת עבודות 8
ליווי עבודת הסטודיו והנחיית פרוייקט גמר 4
סמינר תיאוריה וביקורת 4
ס ה " כ 16 שש"ס

2.לימודים עיוניים - 8 שש"ס(20% מן הציון)

התלמיד חייב בשלוש עבודות סמינריוניות :
 - שני סמינרי חובה מכלל חוגי האוניברסיטה, כולל כתיבה סמינריונית (מומלץ שאחד מהסמינרים יילקח מהחוג לתולדות האמנות).
- סמינר תיאוריה וביקורת.
 
3.פרוייקט גמר (תערוכה) עם עבודה בכתב (40% מן הציון)

פרויקט הגמר הוא נקודת השיא בתכנית הלימודים. הוא מהווה את החשיפה הציבורית והפומבית המשמעותית ביותר עבור הסטודנט. פתיחת התערוכה תלווה בביקורת פומבית של מורי התואר השני, אמנים אוצרים ומבקרי אמנות מרכזיים, אשר יוזמנו על ידי הבוגרים. 
כל משתתף יידרש ללוות את תערוכת הסיכום שלו בטקסט כתוב, בהיקף של כ- 5000 מילים, המתייחס ליצירתו האמנותית, מספק לה רקע ומפתח לה הקשרים. המנחה האישי ילווה את התלמיד לכל אורך העשייה של הפרויקט וחיבור הטקסט הכתוב. שני אלה מהווים תנאי לקבלת התואר.

שקלול הציונים
1. לימודי אמנות יצירה (28 שש"ס) 40%
על פי הפירוט הבא:
פורום לניתוח, ליווי וביקורת עבודות : 20%
ליווי עבודת הסטודיו (שנים א+ב): 4%
סמינר תיאוריה וביקורת: 16%
2.לימודים עיוניים (8 שש"ס) 20%

3. פרוייקט גמר עם עבודה בכתב  40%
Powered by ActiveTrail